Православие

 

ОТЧЕ наш,

   който си на Небесата! 
Да се свети Твоето име, 
да дойде Твоето Царство, 
да бъде Твоята воля, 
както на небето, тъй и на Земята; 
Насъщния ни хляб дай ни днес, 
и прости нам дълговете ни, 
както и ние прощаваме на нашите длъжници, 
и не въведи нас в изкушение, 
но избави ни от Лукавия; 
защото Твое е Царството,
и Силата, и Славата ВОВЕКИ

АМИН 


Православни книги  

ФИЛМИ и предавания

БИБЛИЯ :  

ВИДЕО


Православни канали в Youtube

Религиозна музика, видео идр.:

Плейлист с църковна музика на Valaam
  • valaam.ru офециален сайт на Валаамския манасти

"Затова казвам ви: всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости на човеците; и ако някой каже дума против Сина Човечески, ще му се прости; но ако някой каже против Духа Светаго, няма да му се прости ни на този, ни на онзи свят."   (Мат. 12:31-32).

"Синът на израилтянката хулеше името (Господне) и злословеше... който хули името Господне, трябва да умре, с камъни да го убие цялото общество: бил пришълец, или туземец, ако почне да хули името (Господне), да бъде умъртвен." (Лев. 24:11,16)


"Истина ви казвам: на човеческите синове ще се простят всички грехове и хули, с каквито биха хулили; но който похули Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух."  (Марк 3:28-30)

... и още за Богохулството като смъртен и непростим грях.

  Религии   , Читанка