Компютри и технологии

 • hardwarebg.com- Българският хардуерен сайт
 • DotWhat!? -  База Данни  на информация на файлово разширение  за Windows, Linux  и Mac операционни системи
 • File Extensions -Файлови разширения - подробни обяснения за всеки тип файл и начина, по който те се използват днес
 • Free PC Tech - Windows XP съвети и трикове
 • FreeSoftwareBooks - Връзки към безплатен софтуер, книги  online
 • FreeTechBooks - nbsp;онлайн компютърни науки и инженерство книги и лекция бележки
 • Help With PCs - Помощ за персонални компютри - Научете повече за компютрите и програмите си
 • Intelligentedu - безплатно компютърно обучение, образование и настойнически ресурси
 • Internet Archive Wayback Machine -  над 100 терабайта и 10 милиарда уеб страници, архивирани от 1996 до настоящия
 • Optimize Guides - Оптимизиране на ръководството - безплатно, всеобхватно ръководство за Windows 2000, XP  и Виста и операционни системи
 • PC Tips Box - Съвети и трикове за PC, Linux, Mac, PDA, iPhone, mobile, etc
 • Programming Ebooks -Програмиране на Електронни книги - Включването на свободно програмиране, свързано с книги
 • Simplehelp - помагана на начинаещи до междинни компютърни потребители да научите как да правя различни неща с компютрите си
 • Tech Books for Free - Безплатни технически книги - безплатно програмиране и книги за компютърни науки
 • Tech Cheat Sheet - технологии и свързаните с програмиране , бързо достъпни  справочни материали
 • TECHtionary - Анимирани уроци за технологии
 • The ACM Classic Books Series -  Списък от безплатни класически книги за компютърните науки
 • The How-To Geek - Компютърна помощ, съвети и консултации
 •  -  Потребителскис статии, линкове към ръководства, уроци, сервизни прегледи, нов софтуер и обща информация Users submit articles, links to guides, tutorials, service reviews, new software, and general information
 • Webopedia -  Компютърни и интернет определения и термини
 • WhatIs.com - Определения, компютърни термини,технически речници  пищофи(листове за бърза справка)

 | Програмиране   |Образователни | Download free |