Трябва ли съгласие от съседите за отдаване под наем

Имат ли законово право да не дадат съгласието си за даден наемател


Един интересен въпрос е дали собственикът на жилище е длъжен да иска съгласието на съседите си, ако реши да го отдава под наем. Трябва ли те да знаят какви наематели ще имат за съседи и имат ли законово право да не дадат съгласието си за даден наемател?
В случай, че собственикът е взел решение да отдаде под наем собствения си апартамент на трети лица и той ще се използва по предназначение (като жилище), няма нужда да получава разрешение от съседите или общото събрание на етажната собственост, обяснява консултант Таня Китик.
Ако обаче жилището ще се използва за друга дейност от наемателите – офис, ателие и др., е необходимо да се направи промяна на предназначението на жилището за съответните цели и нужди.
По смисъла на закона промяната на предназначение представлява строеж и се нуждае от съответното разрешение, издадено по надлежен ред от главния архитект на общината или района. Това включва изготвянето на инвестиционен проект, съдържащ всички части, според категорията на сградата (архитектура, конструкции, ВиК, ПБЗ и т.н).
За да се случи това, в жилищна сграда в режим на етажна собственост има още няколко изисквания, разкрива експертът. Според конкретната ситуация може да е необходимо нотариално заверено съгласие от всички собственици, непосредствени съседи на обекта или същото, но с решение на цялата етажна собственост.
Това са изискванията според ЗУТ. Промяната на предназначение води със себе си някой „ефекти“ – промяна на данъчната оценка, размера на данъка и други.
Необходимо е съгласие на съседите, ако апартаментът ще се отдава на хотелски начала, разкрива брокер Антон Илиев. Тогава съгласно Закона за етажна собственост е необходимо съгласието на съответния брой съседи или кворум при проведено по регламент събрание на етажната собственост както и подаване на заявление за категоризация като туристически обект и т.н.
Наемодателят не е длъжен да иска съгласието на съседите си, но наемателите са длъжни да спазват Правилника за вътрешния редв етажната собственост. Затова специалистът съветва в договора за наем да се включи точка с това задължение.
 Източник